VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven en projecten die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Jaarlijks is hiervoor een donatiebudget van beschikbaar. VSBfonds kent donaties toe aan projecten op het gebied van Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij.

In 2008 werden we door het VSBfonds gevraagd hen te helpen met hun communicatie. Het was de begin van de crisis en een zeer roerige tijd voor het fonds. Het VSBfonds kreeg grote media-aandacht door de daling van de totale waarde van het bezit van het fonds (door een koersval van aandelen in 2008) en de daarop volgende verlaging van het jaarlijkse budget voor donaties van € 60 miljoen naar € 30 miljoen. Wij hebben gedurende 3 jaar voor het VSBfonds aan diverse projecten gewerkt die er vooral op gericht waren de veranderingen binnen het fonds transparant weer te geven.

Het eerste project was het jaarverslag van 2008. Het VSBfonds kreeg grote media-aandacht door de daling van de totale waarde van het bezit van het fonds. In het jaarverslag wilde het VSBfonds op een transparante manier laten zien hoe zij dit jaar heeft beleefd en –ondanks deze ontwikkelingen – nog steeds veel waardevolle projecten voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving is blijven ondersteunen.

Het jaarverslag 2008 wordt ingeleid door een jaaroverzicht met koppen uit kranten van het jaar gecombineerd met foto's van gerealiseerde projecten. Door alleen de krantenkoppen te lezen krijg je in een beknopte vorm een beeld van het jaar waarin de crisis begon. In contrast hiermee worden de foto's van gerealiseerde projecten getoond. Deze visuele inleiding wordt gevolgd door een helder verslag in tekst en infographics van een zeer complex en bewogen jaar voor het fonds.

Het jaarverslag werd bekroont met de prijs Best verzorgde jaarverslag van Nederland 2009.

Het jaarverslag 2009 is een voorbeeld van verantwoording afleggen en een vorm van bestaansrecht communiceren; ook al is het besteedbaar budget sterk vermindert, het VSBfonds steunt nog steeds zeer veel projecten. Dit idee is zeer consequent doorgevoerd door alle gerealiseerde projecten en toegekende bedragen te benoemen. Het boekwerk wordt alleen onderbroken voor portretten in woord en beeld van eindgebruikers van de donaties; de mensen waarvoor de donatie het verschil heeft kunnen gemaakt. Het boekwerk is een visuele interpretatie van een jaar. Het werkelijke jaarverslag in woord en cijfers was beschikbaar als website.

Het jaarverslag werd bekroont met de prijzen Best verzorgde jaarverslag van Nederland 2010 en de European Design Prize 2010.

Fotografie portretten Ringel Goslinga.