nai010 uitgevers

De uitgeverij is de grootste Nederlandse uitgever gespecialiseerd in architectuur, kunst, fotografie en design. Een boek maken is elke keer weer speciaal. Een boek is een object met gevoel. Het gaat over ritme, ruimte, volume, lucht, dichtheid, communicatie, verleiding, verrassing etc. Boeken maken is dan ook een grote liefde van ons.

Adolescent Almere

Almere is een fenomeen met een fascinerende ontwikkeling. Meer dan welke andere stad in Nederland is Almere gevormd door idealen, ambities, durf en experimenten. Ruim 35 jaar nadat de eerste paal werd geslagen is Almere nu een van de grotere steden van ons land. In de komende decennia zal ze nogmaals verdubbelen in omvang, en daarmee blijft de stad een dynamische staalkaart van stedelijk ontwerpen, functioneren en besturen. ‘Adolescent Almere’ geeft niet alleen een kaleidoscopisch beeld van de karakteristieke eigenschappen van Almere, maar biedt ook een aantal visies op de toekomst van de stad. In acht hoofdstukken, geschreven vanuit de actualiteit, worden betekenisvolle fragmenten uit heden en verleden samen­gebracht waardoor inzicht ontstaat in actuele kwesties. De meest interessante kenmerken van Almere komen aan bod in een zestal essays door verschillende auteurs vanuit verschillende vakgebieden.

Over Almere bestaan vele meningen en inzichten. Wij wilden dit vangen in het ontwerp van het boek. Het boek toont de 8 hoofdstukken en de 6 essays parallel aan elkaar waardoor er spannende inhoudelijke relaties en contrasten ontstaan. Twee autonome beeldverhalen – een hedendaags foto-essay van Ralph Kämena en een archief van referentiebeelden die dertig jaar Almere heeft opgeleverd – maken dit unieke portret van de snelst groeiende stad van Nederland compleet.

Met teksten van JaapJan Berg, Peter de Bois, Karen Buurmans, Fred Feddes, Frank de Josselin de Jong, Ivan Nio, Frank van Oort, Michelle Provoost, Otto Raspe en Arnold Reijndorp. Fotografie o.a. Ralph Kämena.

Privé Terrein

In Nederland hebben we steeds vaker te maken met het fenomeen ‘collectieve woondomeinen’, waarbij bewoners niet alleen een eigen woning bezitten, maar ook gezamenlijk eigenaar zijn van de gemeenschappelijke ruimte. Het kan dan gaan om een eigen straat, een tuin, een park of een landgoed. In het publieke debat is er veel ophef over deze ontwikkeling, zij zou een bedreiging vormen voor de openbaarheid en regelmatig wordt de relatie gelegd met de Amerikaanse ‘gated communities’. Maar wat is er nu feitelijk aan de hand? Dit boek laat aan de hand van twaalf uitvoerig geanalyseerde projecten zien wat het eigendom en beheer van openbare ruimte betekent voor bewoners maar ook wat de motieven zijn van ontwikkelende partijen om te kiezen voor deze alternatieve beheervormen. Daarbij is er aandacht voor ruimtelijke, sociale, maar ook juridische aspecten.

Het idee voor het ontwerp van dit boek zit vooral in het gebruik. Samen met de redactie kwamen op het concept van een werkboek. Door gebruik te maken van soepele papieren en kaft geeft het boek een gevoel van een gids. Het boek kenmerkt zich door de verschillende lagen. De lagen worden benadrukt door het papiergebruik. In het boek worden onder andere twaalf onderzoeken getoond. Elk onderzoek wordt voorafgaand door een gebiedskaart op een glad en zwaarder papier wat iets smaller is. Hierdoor valt het boek steeds open op een volgend onderzoek wanneer je bladert. Alles om het gebruik van het boek te stimuleren.

Met bijdragen van Stijnie Lohof, Barrie Needham, Arnold Reijndorp, Aart van Velten. Fotografie o.a. Theo Baart.

Gispen in Rotterdam

De Rotterdamse ontwerper W.H. Gispen (1890-1981) is een begrip in binnen- en buitenland waar het gaat om avantgarde vormgeving: zijn verchroomde meubels en de ‘Gispenlamp’ zijn echte klassiekers. Dat ligt aan de moderne, maar ook universele schoonheid die Gispen in zijn ontwerpen wist te leggen, maar zeker ook omdat hij revolutionair was in zijn promotie en presentatie. De bekendheid van deze wereldberoemde meubels en lampen is voor een groot deel te danken aan de wijze waarop ze in de jaren twintig en dertig in de markt werden gezet: toonaangevende zogeheten Nieuwe Fotografen en Typografen als Jan Kamman en Paul Schuitema vervaardigden de productcatalogi en het reclamedrukwerk voor de firma Gispen. Deze reclameactiviteiten waren een onmiskenbare stimulans voor de modernisering van de typografie en de fotografie.

Het denken in productcatalogi en serieel produceren is erg vernieuwend voor die tijd. Wij hebben dit laten terugkomen door te werken met een sterke herhaling door het gehele boek. De layout toont in een vast ritme beelden van o.a. het Sonneveldhuis, de Van Nelle fabriek en de markante collectie-catalogi uit de loop der jaren. Bijschriften worden getoond in grote rode typografie in een vast ritme. Deze twee lagen zijn consequent doorgevoerd. Als een machinale productie.

Met bijdragen van Hetty Berens en Aaron Betsky.

Ontwerp het onmogelijke
De wereld van architect Hendrik Wijdeveld (1885-1987)

Met als motto ‘Plan the Impossible’ tekende H.Th. Wijdeveld (1885 -1987) aan een nieuwe wereld, die een alternatief bood voor de volgens hem chaotische moderne metropool. In deze meeslepende tekeningen riep hij beelden op van een stedeloze stad of een woest oerlandschap, met snelwegen en enorme wolkenkrabbers. In dit landschap ensceneerde hij collectieve ervaringen via spectaculaire blikvangers als een pier, theaters en musea, een schacht naar het midden van de aarde en gemusealiseerde oude binnensteden.

De publicatie is gericht op een heel specifiek, en tegelijkertijd alomvattend aspect van het oeuvre van Wijdeveld: zijn utopische ideeën. Het boek is een prachtig historisch overzicht van tekeningen van Wijdeveld die onderbroken worden met filosofische uitspraken van de architect. De publicatie presenteert Wijdeveld als totaalontwerper en alomvattend denker. Deze specifieke karaktereigenschappen maken het niet makkelijk om Wijdeveld en zijn werk te doorgronden. Als lezer treedt je binnen in zijn futuristisch universum.

DP6

DP6 architectuurstudio is een architectenbureau met projecten op het gebied van infrastructuur, utiliteitsbouw, woningbouw, stedenbouw, landschap en interieur. De architectuur van DP6 kenmerkt zich door een markante vormgeving, toegesneden op de identiteit van de gebruiker, én door een sterke verbondenheid met het landschap en de omgeving.

We werken sinds 2008 gestaag aan diverse onderdelen van de visuele presentatie van het bureau zoals de website en de monografie DP6, 10 jaar architectuur.

Het ontwerp voor de monografie is een weerspiegeling van het gezamenlijke ontwikkelproces. Hierin spraken we over de representatie van architectuur in boeken, tijdsschriften en webblogs. Wat is een juiste houding daarin? Al werkend kwamen we uit op een tussenvorm die meandert tussen boek en tijdsschrift. We hadden een strenge kolommenstructuur die soms ingevuld werd en soms leeg werd gelaten. Het geheel werd wel in een kloeke boekvorm (genaaid integraal gebonden) gegoten.

Atelier van Lieshout

Sinds begin jaren tachtig produceert Joep van Lieshout objecten in voornamelijk fel gekleurd polyester, het materiaal dat zijn handelsmerk zou worden. In 1995 richtte hij Atelier Van Lieshout (AVL) op. Binnen AVL werkt een groep van ongeveer 20 kunstenaars en ontwerpers onder leiding van Joep van Lieshout. AVL heeft internationale erkenning verkregen voor objecten die balanceren op de grens tussen kunst, architectuur en design. Terugkerende thema's in het werk van AVL zijn autarkie, macht, politiek en de meer klassieke thema's van leven en dood. Werken van AVL zijn te vinden in prive-collecties en diverse internationale musea.

Het boek is de eerste monografie voor Atelier van Lieshout na 12 jaar van werk. Joep van Lieshout maakt kunstobjecten, designobjecten en werk in opdracht. In meerdere gesprekken kwam naar voren dat Joep geen onderscheid wilde maken tussen deze drie segmenten. Wij hebben dat letterlijk verbeeld in het ontwerp. Alle projecten zijn gelijkwaardig gepresenteerd. Er is geen concept qua volgorde. Geen systeem voor afbeeldingformaat. Alle tekst in het boek zijn opgemaakt in één lettertype. Het boek is een stroom van projecten. Het begint en eindigt ergens. Met een open einde. Het boek is geen oeuvre overzicht. Het is een moment in tijd. Door het ontbreken van een structuur wordt de lezer niet geleid door het boek en dwaalt werkelijk rond in het universum van Atelier van Lieshout.

Met bijdragen van Jennifer Allen, Aaron Betsky, Rudi Laermans en Wouter Vanstiphout