Architectenbureau Broekbakema

Broekbakema is een architectenbureau met een rijke historie (o.a. onder de namen Brinkman en Van der Vlugt en Van den Broek en Bakema) met projecten zoals ondermeer de Van Nellefabriek, Huis Sonneveld, Feyenoord Stadion, Rotterdamse plan Blijdorp en de Rotterdamse Lijnbaan.

Broekbakema combineert baanbrekende en duurzame ontwerpen met een professionele benadering van het bouwproces. Broekbakema ontwerpt woningen, scholen, musea, utilitaire projecten op alle schaalniveaus, interieurs, stedenbouwkundige plannen en renovaties van jonge monumenten.

In 2005 veranderde het bureau haar naam in Broekbakema. Het project van huisstijlontwikkeling voor Broekbakema had een interessante voorwaarde. Na de implementatie van de huisstijl moest het bureau geheel zelfstandig met de huisstijl kunnen werken. Met andere woorden –wij zouden als grafisch ontwerperbureau– niet meer nodig moeten zijn. Wij hebben een systeem met een beperkt aantal basisprincipes opgezet dat in goede lay outs en dus een consistent totaalbeeld voorzag. De huisstijl is in 2005 geïmplementeerd en voldoet nog steeds.

Gebouw X is de nieuwste aanwinst van de campus van de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Broekbakema tekende voor het ontwerp. De opgave en het eindresultaat illustreren hoe het bureau in de loop der jaren expertise en kennis heeft opgebouwd op het gebied van de vaak complexe opgaven in de onderwijssector. Gebouw X werd uitverkozen tot het BNA Gebouw van het Jaar 2011.

De publicatie toont zowel het bereikte eindresultaat als de samenwerking tussen architect en opdrachtgever. Naast een presentatievan gebouw in woord en beeld wordt ook aandacht besteed aan het proces dat eraan vooraf ging. De ontstaansgeschiedenis, achtergronden en de gemaakte afwegingen komen in twee interviews aan de orde.

Broekbakema is een architectenbureau dat de mens centraal stelt in haar architectuur. De belofte van Broekbakema ’Architectuur die mens en maatschappij verbindt’ zegt eigenlijk alles. Dit is een bureau wat heel goed weet wat haar functie en meerwaarde is. Dit was dan ook het uitgangspunt voor de nieuwe website.

Naast vanzelfsprekende technische eisen zoals responsive design en goede usability op alle mogelijke schermen deelden we mooie ambities voor het project; we wilden de positionering van Broekbakema perfect neerzetten, we wilden dat de website meer conversie (in de zin van het genereren van contacten of leads) zou opleveren en we wilden ons duidelijk onderscheiden van websites van andere architectenbureaus. Het proces was intensief en leerzaam voor iedereen.

In navolging van de positionering communiceert de website vanuit de betrokkenheid van Broekbakema bij het gehele proces, samengevat in de vier kernwaarden co-creatie, gemeenschappen, duurzame innovatie en vakmanschap. Door dit in de gehele website vast te houden ontstaat er een consistent beeld. De website communiceert op een heldere manier ook de expertises van het bureau. De expertises worden ondersteund met reeds gerealiseerde projecten als bewijsvoering. Op deze manier wordt de positionering van Broekbakema duidelijk gecommuniceerd en wijkt de website duidelijk af van websites van andere architectenbureaus die vaak de portfolio als basis hebben.

Qua conversie zijn de eerste stappen gezet. De website is zo opgezet dat de website bijzonder goed gevonden wordt door zoekmachines (SEO). Het gebruik van bezoekers is op verschillende manieren te monitoren en zonodig bij te sturen.

Een onderdeel van het proces is de beleving van de bezoeker. Hiervoor hebben we vele websites onderzocht. Aan de ene kant wilden we een hele duidelijke lijn hebben in de overdracht van het verhaal van Broekbakema. Aan de andere kant wilden we ook dat de bezoeker kon dwalen (maar nooit verdwalen) door de website. Door de homepage duidelijk in te delen is de lijn meteen duidelijk. Wanneer je vervolgens dieper gaat krijg je verschillende suggesties aangereikt om door te klikken naar bijvoorbeeld gerelateerde projecten of expertises en kan de bezoeker dwalen door de website. Vaste elementen brengen de bezoeker binnen één klik altijd weer terug.

Een website is een ’on going’ proces. We zetten een ontwikkeling in gang die de komende tijd verder moet groeien. Bij dit project hebben we een start gemaakt met elementen zoals conversie, video en een andere soort fotografie dan de gebruikelijke architectuurfotografie. Elementen die we de komende tijd verder gaan ontwikkelen.